Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: http://www.youtube.com/

O nás: http://www.youtube.com/yt/about/

Vlastník: Google Inc.

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Vydavatel
Provozovatel webových stránek který reklamu prodává a zveøejòuje.

Video
Poskytovatel inzertních služeb ve formě nahraného obsahu nebo živého streamu přehrávaného prostřednictvím webových prohlížečů nebo televizních kanálů.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII

Vyuití dat
Poskytování reklamy, Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace

Vae volby

Nemáme dost informací abychom odvodili, zda firma pouívá nebo sbírá údaje o spotøebitelích pro úèely zájmové reklamy.

Kliknutím sem odbìr zruíte YouTube »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: https://policies.google.com/privacy

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.