Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: http://pinterest.com/

O nás: http://pinterest.com/about/

Pøièlenìní v oboru

Nevyplnìno

Co dìlá tato firma?

Sociální média
Týká se webových sítí, obsahu generovaného uživatelem a online služeb nebo platforem, které se zaměřují na zajištění spojení mezi uživateli.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII
Citlivá

Vyuití dat
Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte Pinterest »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: http://pinterest.com/about/privacy/

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.