Pomozte nám aktualizovat profil naí spoleènosti

webové stránky: https://www.marketing.neustar/resources/product-literature/adadvisor-audiences-for-agencies

O nás: https://www.home.neustar/about-us

Vlastník: Neustar

Pøièlenìní v oboru

Co dìlá tato firma?

Poskytovatel analytiky
Poskytovatel technologie platformy k zajitìní seskupování dat, analýzy a tvorbu protokolù ke zhodnocení efektivnosti marketingových akcí.

Business Intelligence
Poskytovatel nebo platforma zajišťující analýzu dat z více zdrojů pro dosažení provozního nebo investičního růstu.

Jaká data tato firma sbírá?

Sebraná data
Anonymní
Pseudonymní
PII
*Sbìr dat probíhá ve jménu klienta, který je jejich vlastníkem.

Vyuití dat
Cílení reklamy, Analytika/Metrika, Přizpůsobení obsahu, Optimalizace

Vae volby

Vìøíme, e tato firma podporuje, a úèastní se, zájmového cílení reklamy tøetích osob.

Kliknutím sem odbìr zruíte Neustar AdAdvisor »

Kontakt k ochranì údajù

Pravidla ochrany údajù

Pravidla ochrany údajù: https://www.home.neustar/privacy

Cookies ke zruení odbìru

Jakmile si zvolíte zruení odbìru cílené reklamy této spoleènosti, nastaví si vá prohlíeè cookie k jeho zákazu. Podrobné údaje k tomuto cookie najdete níe. Více informací na vysvìtlení zobrazíte kliknutím zde. *

Cookies prohlíeèe

Flashová cookies/LSO

Informace o vyuití LSO nejsou k dispozici.


Sbìr dat z této stránky provedl Ghostery Enterprise, nezávislý poskytovatel informací a slueb. Tato stránka není dodávána, sponzorována nebo potvrzena predmetnou firmou.